Aynı kurumdaki memurlar karşılıklı olarak yer değiştirebilmektedir. Becayişin Türk Dil Kurumuna göre anlamı Karşılıklı yer değiştirme’dir. Kökeni ise farsçadır. Becayiş yapılırken hem kurumların memur ihtiyacı sekteye uğramadan karşılanır hem de memurların görev yaptıkları yerlerin aile, eğitim vb. çeşitli sebeplerle değiştirmelerine imkan sağlanır.

Becayiş Şartları Nelerdir?

1- Aynı kurumda görev yapıyor olmak

2- Aynı sınıfta görev yapmak

3- Amirlerin becayiş talebini uygun bulması

Karşılıklı olarak yer değiştirme:

Madde 73 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK/12; Aynen kabul; 15/5/1975 – 1897/1 md.)   Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.