Devlet memurları görevleriyle ilgili basına bilgi veya demeç veremezler. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, memurların kendi kamu görevlerini dikkate almalarıdır. Kendi görevleriyle ilgisi olmayan konularda devlet memurlarının basına bilgi vermeleri veya düşüncelerini aktarmaları konusunda bir engel yoktur.

Memurların Sosyal Medya Hesapları Üzerinden Yaptıkları Paylaşımlar

Memurların sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlara dikkat etmeleri gerekir. Kanunda her ne kadar basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç verilemez hükmü yer alsa da, sosyal medya hesaplarının milyonlarca kişiye erişim imkanı sağlayabildiği dikkate alınmalıdır.

Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veren memurlara, Kınama cezası,

Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklayan memurlara, Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası,

Yetki almadan gizli bilgileri açıklamayan memurlara, Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilebilmektedir.

Görev Yaptığı Kurumun İç Yazışmalarını İnternet Sitelerinde Paylaşmak

Zaman zaman internet sitelerinde çeşitli kurumlarda görev yapan memurların görev yaptıkları kurumların iç yazışmalarını internet sitelerinde paylaştığını görebilmekteyiz. Kamu personelinin görevleriyle alakalı yazışmaları internet sitelerinde paylaşmalarının da yasak olduğunu ve tespiti halinde kınama cezası verilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Kamuya açık olmayan belgelerin veya iç yazışmaların menfaat veya kazanç sağlama maksatlı olarak internet sitelerinde veya basında paylaşılmasını son derece yanlış buluyoruz.

657’nin 15. ve 31. maddesi ile disiplin cezalarını düzenleyen 125. maddesinde ilgili kısımlar yer almaktadır.

Basına bilgi veya demeç verme:

Madde 15 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/7 md.)              Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir.              Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların yetkili, kıldığı personel dışın da hiç bir kimse tarafından açıklanamaz.

Gizli bilgileri açıklama yasağı:

Madde 31 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/11 md.)  Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.