657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre kamu çalışanları 4 kısma ayrılmıştır. Bunlar, memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi kadrolarıdır. 657’de buna atıf yapılarak “Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.” hükmü yer almaktadır.

657 4/A: Kadrolu memurlardır.

657 4/B: Sözleşmeli personeli tarif eden pozisyonlardır.

657 4/C: Geçici personel olarak adlandırılan pozisyonlardır.

657 4/D: Sürekli veya geçici kamu işçileri bu sınıfa girer.

Kamu hizmetlerinde görev yapmak isteyen adayları 657’de tarifi yapılan 4/a, 4/b ve 4/d kadroları daha çok ilgilendirmektedir. 4/c personel kamu hizmetlerine ilk defa girecek adayları çok yakından ilgilendirmemektedir. A ve B grubu kadroların tanımı ise Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’te yapılmıştır. 657 ve yönetmelik tanımları birbiriyle karıştırılmamalıdır.