Kamu kurum ve kuruluşlarında hiyerarşik düzen,  3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun’da yer almaktadır. 3046’nın Hiyerarşik kademeler ve birim unvanları başlıklı 15. maddesinde hiyerarşik düzene yer verilmektedir: 15. madde de bakanlık merkez teşkilatlarında, bağlı kuruluşlarda, taşra teşkilatı bölge-il-ilçe teşkilatlarında hiyerarşik sistem tarif edilmektedir.

a) Bakanlık merkez teşkilatında:
1. Müsteşarlık,
2. Müsteşarlığa bağlı Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı veya Daire Başkanlığı,
3. Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı,
4. Şube Müdürlüğü,
5. İhtiyaca göre kurulacak şeflik.
b) Bağlı kuruluşlarda:
1. Genel Müdürlük,
2. Daire Başkanlığı,
3. Şube Müdürlüğü,
4. Şeflik,
5. Memurluk.
c) İlgili kuruluşlarda özel kanunlarında gösterildiği şekilde düzenlenir.
d) Taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında:
1. Bölge Müdürlüğü,
2. Şube Müdürlüğü veya Başmühendislik,
3. Şeflik veya Mühendislik,
e) Taşra teşkilatı il kuruluşlarında:
1. Vali,
2. İl Müdürlüğü,
3. Şube Müdürlüğü,
4. Şeflik,
5. Memurluk.
f) Taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında:
1. Kaymakam,
2. İlçe Müdürlüğü,
3. İhtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü,
4. Şeflik,
5. Memurluk