Memuriyete girişte lise, 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık fakülte lisans mezunları farklı derece ve kademelerden göreve başlamaktadır. 657’de bazı teknik bölümlere hangi kadroda olmalarına bakılmaksızın ek 1 derece verilerek göreve başlatılırken, bazı teknik bölüm mezunlarına anlamsız bir şekilde ancak teknik hizmetler sınıfında bir kadroya atanmaları durumunda ek 1 derece verilmesi öngörülmüştür. Örneğin bir biyolog hangi kadroya atanırsa atansın 1 derece alırken, fizik veya kimya bölüm mezunlarına ancak teknik hizmetler sınıfına atanmak şartıyla 1 derece hakkı verilmiştir. Buradaki mantığı kavramak oldukça zordur ve çelişkili olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı örneği mühendis, mimar ve şehir plancıları için ortaya koyabiliriz.

MEMURİYETE KİM HANGİ DERECE KADEMEDEN BAŞLAR?

İlkokul mezunları 15/1 : 15. derece 1. kademeden

Ortaokul mezunları 14/2 : 14. derece 2. kademeden

Lise mezunu 13/3 : 13. derece 3. kademeden

Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 12/2 : 12. derece 2. kademeden

Önlisans mezunu 10/2 : 10. derece 2. kademeden

Lisans mezunu ise 9/1 yani 9. derece 1. kademeden göreve başlamaktadır.

657 DERECE KADEME GİRİŞ VE YÜKSELENEBİLECEK DERECE KADEME ÇİZELGESİ

derece-kademe-cizelgesi

657’ye göre bazı alanlardan mezuniyeti olanlara ek 1 derece verilerek memuriyete 1 derece yukarıdan başlamaları sağlanmaktadır.

Mühendisler, mimarlar, teknik öğretmenler, biyologlar hangi kadroya atanırlarsa atansınlar memuriyete girişte 9/1 değil 8/1 olarak göreve başlamaktadır.

657’de ilgili kısım:

“Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları(1), Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları (2), öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,”

Bazı teknik bölümlerden mezun olanlar ise teknik bölüm mezunu olmalarına rağmen kendi ünvanları veya teknik hizmetler dışında göreve başlamamaları durumunda 1 derece alamamaktadır. Örneğin istatistikçi, matematikçi, şehir plancısı, kimyager, fizikçi gibi alanlarda mezuniyeti olanlar teknik hizmetler sınıfı dışında örneğin Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfındaki bir kadroya atandıklarında 1 derece alamamaktadır. Teknik Hizmetler sınıfında bir kadroya atandıklarında ise ek 1 derece verilmektedir.

657’de ilgili kısım:

Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartıyla jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler,tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,(1)(2)