1-2-3 ve 4 dereceli kadrolara memuriyette torba kadro adı verilmektedir. 657 sayılı devlet memurları kanunu'nun 68. maddesinin B fıkrasına göre 4 yıllık lisans mezunları 8 yıl ve üzeri hizmet süresiyle…
Continue Reading