Devlet memurları amirlerinden aldıkları emirleri yerine getirmek durumundadır. Fakat bazı durumlarda verilen emirler mevzuata uymayabilmekte ve hatta bazı emirler suç teşkil edebilmektedir. Devlet memurları öncelikle verilen emrin mevcut mevzuata uygun…
Continue Reading