Vatandaşların devlet dairelerine bazı hallerde dilekçe ile başvurma gereği hasıl olmaktadır. Vatandaşlar Kamu Kurumlarına Nasıl Başvuru Yapar? haber memur net olarak bu sorunun cevabını vermeye çalışacağız.

Vatandaşların kamu kurumlarına veya devlet dairelerine başvurmalarıyla ilgili iki adet kanun bulunmaktadır. Bunlar, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’dur.

Her iki kanun hükümlerine göre devlet dairelerine başvuru yapılabilmektedir. Fakat bu iki kanuna göre hazırlanan dilekçelere devlet dairelerinin cevap verme süreleri değişkenlik göstermektedir.

Bilgi edinme hakkı kanununa göre “Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.” denilmektedir.

Yani bilgi edinme hakkı kanununa göre başvuru dilekçesinde:

1- Ad, Soyad

2- İmza

3- Adres (Ev veya iş)

bulunmalıdır.

Dilekçe kanununa göre ise, “dilekçe sahibinin adı soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir” hükmü yer almaktadır. Yine aynı şekilde

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre başvuru dilekçesinde:

1- Ad, Soyad

2- İmza

3- Adres (Ev veya iş)

bulunmalıdır. Gördüğümüz üzere her iki kanuna göre yapılan başvuru dilekçelerinde aynı şeyler istenmektedir.

Bilgi edinme kanununa göre cevap verme süresi 15 iş günüdür. Bir başka kurumun görüşü gerekli olursa bu süre 30 iş gününe çıkar.

“Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar. “

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre ise cevap verme süresi 30 gündür.

  • Bilgi edinme kanununa göre iş günleri pazartesi-salı-çarşamba-perşembe ve cuma günleri olarak sayılır. c.tesi ve pazar günleri bu süreden sayılmaz. Yani 1 hafta 5 iş günü olarak dikkate alınır. Pazartesi başvuru yapan birisine 3 hafta sonra cevap verilmesi gerekir.
  • Dilekçe Hakkı kanununa göre ise tüm günler sayılır. Cevap verme süresi 30 gün olduğundan cevap verme süresi 1 ayı geçebilir.

Açıklanan bu bilgiler doğrultusunda vatandaşların kamu kurumlarına bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında başvuru yapmaları durumunda daha kısa bir sürede cevap alabilecekleri yorumunu yapabiliriz.

Kamu kurumları vatandaşlar tarafından verilen bu dilekçelere cevap vermekle yükümlüdür ve cevap vermeyenler hakkında ceza kovuşturması veya disiplin cezaları uygulanmaktadır.

Dilekçelerin okunaklı ve daha ciddi olması açısından A4 kağıt formatında ve bilgisayarda yazılması tercih edilmelidir. Bununla birlikte dilekçeler yine A4 kağıda elle de yazılabilir.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ:

(İLGİLİ KAMU KURUMU BÜYÜK HARFLERLE BURAYA YAZILIR)
ANKARA(İl İlçe adı buraya yazılır)

…………gereğinin yapılmasını arz ederim. …/…/2016

Adres:….                                                                                          Adı-Soyadı

                                                                                                               (İmza)

GÖRSEL DİLEKÇE ÖRNEĞİ :

devlet-dairesine-dilekce-ornegi-2