Kamuda hiyerarşik düzen içerisinde memurların üstü konumundaki kişilere amir adı verilmektedir. Amirlerin dikkat etmesi gereken ve yapmaları ve yapmamaları gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

Amirlerin;

1- Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaları veya yaptırmaları,

2- Maiyetindeki memurlarını yetiştirmeleri, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmeleri,

3- Maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmaları,

4- Yetkilerini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanmaları,

gerekmektedir.

Amirler neleri yapamaz?

1- Maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremezler

2- Maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamazlar

3- Maiyetindeki memurların hediyesini kabul edemezler

4- Maiyetindeki memurlardan borç alamazlar.

Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.
Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.
Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

Aksi davranan amirler hakkında devlet memurları kanunu’nda yer alan çeşitli disiplin cezaları uygulanabilmektedir